Om SWOT - ett tips!

Jag älskar att använda SWOT för att göra riskanalyser av allehanda saker. Förra veckan på utbildningen fick vi i uppgift att swotta (är det ett verb? jag vet inte, jag använder i alla fall ordet ofta) styrkor, svagheter, möjligheter och hot på våra idéer för att komma vidare i vårt professionella liv.

Jag har alltid haft svårt att skilja på svagheter och hot. (Vilket ju såklart inte hindrat mig från att swotta ändå, pga sån är jag!) Kristina tipsade oss om att istället för att tänka "svaghet" tänka "kontextberoende buggar". Voila, så går det lättare att särskilja svagheter från hot!